Agent Ubezpieczeniowy Jolanta Łanczont - Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje

Emerytura - I filar

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
to I filar systemu emerytalnego:
obowiązkowy, powszechny, repartycyjny,
administrowany przez państwo
(co miesiąc zakład pracy odprowadza część
wynagrodzenia brutto, które w formie
składki emerytalnej lokowane jest
na indywidualnym koncie ZUS).

Emerytura - II filar

OFE - Otwarte Fundusze Emerytalne
to II filar systemu emerytalnego:
obowiązkowy, powszechny, kapitałowy,
zarządzany przez prywatne podmioty
"PTE - Powszechne Towarzystwa Emerytalne"
(część składki emerytalnej odprowadzanej
przez zakład pracy do ZUS, przekazywana jest
do wybranego funduszu emerytalnego).

Emerytura - III filar

IKE - Indywidualne Konta Emerytalne
oraz dodatkowe ubezpieczenia i inwestycje

to III filar systemu emerytalnego:
dobrowolny, indywidualny, kapitałowy,
zarządzany przez prywatne podmioty
(np. ubezpieczenia na życie z opcją inwestowania, polisy i fundusze inwestycyjne,
Pracownicze Programy Emerytalne).

Wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. są zobowiązane do wyboru otwartego funduszu emerytalnego. Jeśli rozpoczynając pierwszą pracę lub działalność,
za którą są odprowadzane do ZUS składki na ubezpieczenia emerytalne nie dokonają w ciągu 7 dni wyboru otwartego funduszu emerytalnego, ZUS przydzieli je
do jednego z OFE w drodze losowania (z losowania wyłączone są największe i najlepsze fundusze emerytalne). Przed każdym losowaniem ZUS przypomina listownie
o konieczności przystąpienia do OFE, dając tym samym ostatnią szansę dokonania samodzielnego wyboru.

Aby uniknąć udziału w losowaniu odbywającym się w ostatnim dniu stycznia 2010 roku, należy do 10 stycznia przystąpić do wybranego OFE.
Losowanie do OFE nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.