Agent Ubezpieczeniowy Jolanta Łanczont - Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje

Otwarty Fundusz Emerytalny

Powody, dla których już teraz warto samodzielnie wybrać fundusz emerytalny:
•  możliwość wyboru spośród wszystkich OFE na rynku, a nie tylko tych biorących udział w losowaniu
•  możliwość przystąpienia do największych OFE ustawowo wykluczonych z losowania ZUS
•  uniknięcie spowodowanego przez zwlekanie z przystąpieniem do funduszu emerytalnego przetrzymywania składek przez ZUS, podczas gdy mogłyby być od razu inwestowane na rachunku w wybranym OFE
•  nie narażanie się na koszty ewentualnej zmiany funduszu emerytalnego przydzielonego w drodze losowania przez ZUS w ciągu dwóch lat od przystąpienia

Powody, dla których celowa jest zmiana dotychczasowego funduszu emerytalnego na większy i lepszy OFE:
•  wyższa wartość aktywów - to większe możliwości inwestycyjne i wpływ na rynek finansowy oraz mniejsze opłaty maklerskie
•  większa liczba członków - to stabilność (były 21 OFE, jest 15, będzie 8-10) i niezachwiana pozycja w tej docelowej grupie funduszy
•  wyższa średnia wartość czynnego rachunku - to większa popularność wśród najlepiej zarabiających Klientów i lepsza współpraca z ZUS-em przekazującym składki emerytalne do OFE
•  wyższa stopa zwrotu - to najlepsze systematyczne pomnażanie kapitału Klienta dzięki wypracowywanym przez OFE wieloletnim zyskom
•  niższa opłata za zarządzanie - oznacza, że z mocy ustawy największy OFE pobiera najniższą opłatę od rosnących aktywów Klienta przez cały czas, aż do jego emerytury
•  wyższy udział rachunków ze składką - to podstawowy wskaźnik największej rzetelności Przedstawicieli OFE oraz Pracowników zarządzającego funduszem PTE
•  niższy procent rezygnacji - oznacza lojalność i zaufanie Klientów OFE oraz najlepszą markę wśród Otwartych Funduszy Emerytalnych
•  wyjątkowość posiadania normy ISO - oznacza bieżącą kontrolę i weryfikację jakości obsługi i świadczonych usług raz do roku potwierdzaną zewnętrznym audytem
•  dostępność usługi sprawdzania rachunku za pomocą Internetu - to nowoczesna forma kontroli, sortowania i korzystania z komentarzy inwestycyjnych on-line oraz informacja mailem o każdej przekazanej przez ZUS składce
Notowania i wyniki funduszy emerytalnych - ranking OFE