Agent Ubezpieczeniowy Jolanta Łanczont - Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje

Fundusze Inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne - wpłaty dowolne

Forma inwestowania przeznaczona dla osób chcących zainwestować swoje
oszczędności jak najkorzystniej, lecz w dowolny sposób, bez żadnych zobowiązań
i ograniczeń, z możliwością szybkiego dostępu do ulokowanych pieniędzy.
Aby stać się posiadaczem rejestru zwykłego wystarczy 1.000 zł, aby zostać
objętym specjalnym Programem VIP należy dysponować kwotą 500.000 zł.

Najważniejsze korzyści i zalety gromadzenia kapitału w tej formie

Fundusze inwestycyjne - Indywidualny Program Inwestycyjny

Indywidualny Program Inwestycyjny przeznaczony jest dla osób chcących
jak najkorzystniej oszczędzać na wybrany cel nie angażując jednorazowo
znacznych środków pieniężnych, lecz wpłacając regularnie określoną kwotę
(minimum 150 zł miesięcznie) w zadeklarowanym okresie (minimum 3 lata).


Najważniejsze korzyści i zalety gromadzenia kapitału w IPI

Wpłaty dowolne - najważniejsze korzyści i zalety:
•  możliwość osiągania atrakcyjnych zysków, bez konieczności przeprowadzania własnych analiz i podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych
•  dostępność do instrumentów finansowych zarezerwowanych tylko dla dużych inwestorów
•  zminimalizowanie kosztów jednostkowych Uczestnika poprzez powierzenie oszczędności specjalistom dysponującym rozległą wiedzą o rynku finansowym, poprzedzającym wybór instrumentów finansowych analizą zmieniających się warunków gospodarczych, sytuacji poszczególnych spółek i indywidualnej charakterystyki nabywanych papierów wartościowych
•  bezpieczeństwo zainwestowanych środków zapewnione przez regulacje prawne
•  zapewniona płynność inwestycji, czyli możliwość umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w wybranym przez Uczestnika czasie
•  wygodny i szybki dostęp do zgromadzonych pieniędzy również poprzez telefon i internet, co pozwala na kontrolowanie wartości swoich inwestycji i dokonywanie kolejnych transakcji praktycznie w dowolnej chwili
•  korzyści podatkowe polegające na płaceniu podatku od zysków dopiero przy likwidacji inwestycji, co pozwala na wypracowanie wyższych zysków niż w lokacie bankowej z regularnym odprowadzaniem podatku przy naliczaniu odsetek
•  połączenie pod jednym „parasolem” 10 subfunduszy różniących się strategią inwestycyjną (fundusze bezpieczne, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze zrównoważone i fundusze akcji), co daje możliwość elastycznego zarządzania pieniędzmi, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku
•  dzięki formie funduszu parasolowego można dowolnie przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych

Indywidualny Program Inwestycyjny - najważniejsze korzyści i zalety:
•  bazujący na funduszach inwestycyjnych plan pomnażania oszczędności dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta
•  prosta, wygodna, tania i dostępna dla każdego metoda lokowania oszczędności w akcjach, obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego
•  możliwość osiągania atrakcyjnych zysków, bez konieczności przeprowadzania własnych analiz i podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych
•  dostępność do instrumentów finansowych zarezerwowanych tylko dla dużych inwestorów
•  zminimalizowanie kosztów jednostkowych Uczestnika poprzez powierzenie oszczędności specjalistom dysponującym rozległą wiedzą o rynku finansowym, poprzedzających wybór instrumentów finansowych analizą zmieniających się warunków gospodarczych, sytuacji poszczególnych spółek i indywidualnej charakterystyki nabywanych papierów wartościowych
•  bezpieczeństwo zainwestowanych środków zapewnione przez regulacje prawne
•  całkowite zwolnienie deklarowanych wpłat z opłat manipulacyjnych
•  możliwość bezpłatnej zmiany portfela inwestycyjnego w każdej chwili
•  możliwość jednorazowego przeniesienia w trakcie trwania Programu całości zgromadzonych środków do innego subfunduszu
•  możliwość sprawdzania wartości inwestycji poprzez infolinię lub w serwisie internetowym
•  korzyści podatkowe polegające na płaceniu podatku od zysków dopiero przy likwidacji inwestycji, co pozwala na wypracowanie wyższych zysków niż w lokacie bankowej z regularnym odprowadzaniem podatku przy naliczaniu odsetek
•  możliwość wyboru spośród 6 Strategii Inwestycyjnych zbudowanych z różnych subfunduszy:
  - Strategia Bezpieczna
  - Strategia Ochrony Kapitału
  - Strategia Stabilnego Wzrostu
  - Strategia Zrównoważona
  - Strategia Aktywna
  - Strategia Dynamiczna
lub bezpośrednich wpłat do jednego z 10 subfunduszy
•  dzięki formie funduszu parasolowego można dowolnie przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych