Agent Ubezpieczeniowy Jolanta Łanczont - Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje
Programy systematycznego oszczędzania:
• Kapitalna Przyszłość - długoterminowy program inwestycyjny w formie ubezpieczenia, który pozwala na zgromadzenie kapitału na przyszłość poprzez dokonywanie systematycznych wpłat. Wartość inwestycji można dowolnie zwiększyć poprzez wpłatę dodatkowych kwot.
• Indywidualny Program Inwestycyjny- dopasowane do indywidualnych potrzeb plany pomnażania oszczędności, bazujące na funduszach inwestycyjnych.
W ramach programu można oszczędzać w sześciu portfelach reprezentujących odmienną strategię inwestycyjną lub bezpośrednio w jednym z dziesięciu subfunduszy inwestycyjnych. Okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.

• Program Pierwszy Krok - gromadzenie środków w funduszach inwestycyjnych z myślą o dziecku. W ramach programu można oszczędzać w jednym z dziesięciu subfunduszy inwestycyjnych wybierając najbardziej dogodną strategię inwestycyjną. Okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.
Fundusze i ubezpieczenia inwestycyjne:
• Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP - długoterminowy program inwestycyjno-ubezpieczeniowy ze składką jednorazową dla osób, które mają kapitał i chcą
go efektywnie pomnażać. Swoboda wyboru i zmiany strategii inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe umożliwia efektywne zarządzanie i pomnażanie gromadzonego kapitału. Element ochronny to ubezpieczenie życia oraz zabezpieczenie dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

• Fundusze Inwestycyjne - wpłaty dowolne- efektywny sposób pomnażania oszczędności dający nieograniczone możliwości korzystnego zainwestownia nadwyżek
finansowych w dowolnym okresie z możliwością swobodnego wyboru funduszu najlepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta.

Produkty z ochroną kapitału:
• Produkty Gwarantowane - produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne pozwalające osiągać stabilne zyski z zachowaniem maksimum bezpieczeństwa dzięki gwarancji ochrony 100% wpłaconego kapitału i wbrew obecnym trendom rynkowym. Okres inwestycji wynosi 4 lata.