Agent Ubezpieczeniowy Jolanta Łanczont - Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje

Nowe Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Firmy w pakiecie: Ubezpieczenie Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- ubezpieczenie w wersji pakietowej przeznaczone dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową (przy wykorzystaniu mienia o wartości
do 3 mln zł i zatrudniających maksymalnie 30 pracowników) w jednej z kategorii: produkcja, sprzedaż hurtowa i detaliczna, usługi.
Najważniejsze zalety: szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta; suma ubezpieczenia mienia określana w systemie
na pierwsze ryzyko, czyli niezależnie od całkowitej wartości lub kategorii ubezpieczanego mienia; atrakcyjne składki ubezpieczeniowe; uproszczone procedury zawierania umowy.

Polisa na życie z dodatkowym ubezpieczeniem SNW: Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa
- nowoczesne uniwersalne ubezpieczenie dla całej rodziny łączące kompleksową ochronę z możliwością długoterminowego inwestowania. W ramach ubezpieczenia Nowa Perspektywa można ubezpieczyć nie tylko życie swoje i swojej rodziny, ale także zdrowie oraz zabezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania i leczenia szpitalnego, dopasowując poszczególne opcje do zmieniających się potrzeb.
Kupując "Nową Perspektywę" w ofercie promocyjnej każdy Klient wraz z umową główną otrzymuje na cały rok dodatkowe ubezpieczenie SNW (śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku) na sumę ubezpieczenia 50.000 zł, niezależne od SNW dostępnego standardowo i bez oceny ryzyka zawodowego.


PROMOCJA:  Dla Klientów, którzy wykupią Ubezpieczenie Uniwersalne "Nowa Perspektywa" w okresie promocji trwającym od 1 stycznia do 31 marca 2010
                        dodatkowe ubezpieczenie SNW jest za darmo!