Agent Ubezpieczeniowy Jolanta Łanczont - Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje

Ubezpieczenia dla Klientów Indywidualnych

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne

Proponuję uniwersalne ubezpieczenie Nowa Perspektywa łączące kompleksową ochronę
z możliwością długoterminowego inwestowania przeznaczone dla całej rodziny; ubezpieczenia

Na Zdrowie i Na wypadek stanowiące dodatkową ochronę zdrowotną i następstw nieszczęśliwych wypadków; Bonus VIP ubezpieczenie inwestycyjne
z niewielką ochroną ubezpieczeniową oraz ubezpieczenie posagowe
Absolwent zabezpieczające dziecko na wypadek zdarzeń, które mogą dotknąć rodziców lub opiekunów.
Zapraszam do bliższego zapoznania się z ofertą

Ubezpieczenia NNW i podróżne

Proponuję nowoczesne ubezpieczenia pakietowe następstw nieszczęśliwych wypadków Rozsądny Partner 1 i Rozsądny Parner 2 oraz roczne ubezpieczenie podróżne i kosztów leczenia za granicą Partner w Podróży.


Zapraszam do bliższego zapoznania się z ofertą

Ubezpieczenia mieszkań i domów

Proponuję kompleksowe ubezpieczenia mieszkań
i domów jednorodzinnych oraz domów w budowie

Mój Apartament i Moja Rezydencja oferujące najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku uzależniony wyłącznie od wyboru i decyzji Klienta.


Zapraszam do bliższego zapoznania się z ofertą

Ubezpieczenia na życie, zdrowotne i na wypadek:
•  Nowa Perspektywa - nowoczesne uniwersalne ubezpieczenie dla całej rodziny łączące kompleksową ochronę z możliwością długoterminowego inwestowania.
W ramach ubezpieczenia Nowa Perspektywa można ubezpieczyć nie tylko życie swoje i swojej rodziny, ale także zdrowie oraz zabezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania i leczenia szpitalnego, dopasowując poszczególne opcje do zmieniających się potrzeb.

•  Na Zdrowie i Na Wypadek - ubezpieczenia będące dodatkową ochroną finasową w przypadku świadczenia leczenia szpitalnego, a także pobytu w szpitalu, rehabilitacji i uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku oraz w sytuacji zdiagnozowania określonej choroby. To także dodatkowa ochrona życia i zdrowia dla osób aktywnie uprawiających sport, również wyczynowo.
•  Bądź Zdrów - pakiet medyczny "Bądź Zdrów" umożliwia szybki i nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych. Ubezpieczenie to można kupić jako umowę dodatkową do polisy na życie lub jako samodzielny produkt. Do wyboru są 3 warianty: Podstawowy, Rozszerzony i Platynowy różniące się zakresem dostępnych lekarzy specjalistów i badań.
•  Bonus VIP - długoterminowe ubezpieczenie inwestycyjne ze składką jednorazową dla osób, które mają kapitał i chcą go efektywnie pomnażać. Swoboda wyboru
i zmiany strategii inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe umożliwia efektywne zarządzanie i pomnażanie gromadzonego kapitału. Element ochronny to ubezpieczenie życia oraz zabezpieczenie dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

•  Absolwent - ubezpieczenie posagowe połączone z planem inwestycyjnym zabezpieczające dziecko na wypadek zdarzeń, które mogą dotknąć rodzica lub opiekuna opłacającego składki ubezpieczeniowe. Minimalny okres trwania ubezpieczenia wynosi 10 lat, maksymalny - do ukończenia przez dziecko 25-go roku życia.
Ubezpieczenia NNW i podróżne:
•  Rozsądny Partner 1 i 2 - nowoczesne ubezpieczenia pakietowe następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane indywidualnym Klientom niezależnie od zawodu, który wykonują w jednym z 6 wariantów różniących się wysokością sum ubezpieczenia (Rozsądny Partner 1) lub z wysokością składki uzależnionej od wykonywanego zawodu w wersji podstawowej lub rozszerzonej (Rozsądny Partner 2).
•  Partner w Podróży - roczne ubezpieczenie kosztów leczenia dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, jak również pracujących czasowo poza granicami Polski. Ochroną objęte są wszystkie wyjazdy zagraniczne w ciągu roku (jednorazowy wyjazd nie dłuższy niż 90 dni, 180 dni lub 360 dni - w zależności od wariantu). Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia za granicą, assistance, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenia mieszkań i domów:
•  Mój Apartament - kompleksowe ubezpieczenie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oraz mieszkań i domów w budowie oferowane w 2 wariantach: podstawowym i rozszerzonym. Bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej ustalany przez Ubezpieczającego w zależności od potrzeb - może on obejmować m.in. ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rozboju, dewastacji, stłuczenia. Pakiet zawiera także opcję odpowiedzialności cywilnej oraz assistance. Możliwość ubezpieczenia domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, budynków gospodarczych i budowli, wraz z elementami stałymi, w tym również w budowie. Mój Apartament to także zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej, z podstawowym zakresem ochrony, również dla domów lub lokali w trakcie budowy.
•  Moja Rezydencja - kompleksowe ubezpieczenie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oferujące najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku (22 ryzyka) uzależniony wyłącznie od wyboru i decyzji Klienta. Obejmuje on m.in. ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych (np. pożar, silny wiatr, deszcz nawalny, zalanie, ciężar śniegu lub lodu, powódź), kradzieży z włamaniem lub rozboju, dewastacji i stłuczenia. Dostępna jest także opcja odpowiedzialności cywilnej oraz assistance. Przedmiotem ubezpieczenia może być dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, pomieszczenia przynależne, budynki gospodarcze i budowle wraz z elementami stałymi, domek letniskowy oraz ruchomości i przedmioty codziennego użytku.