Agent Ubezpieczeniowy Jolanta Łanczont - Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje
Ubezpieczenia na życie:
• Nowa Perspektywa - nowoczesne uniwersalne ubezpieczenie dla całej rodziny łączące kompleksową ochronę z możliwością długoterminowego inwestowania.
W ramach ubezpieczenia Nowa Perspektywa można ubezpieczyć nie tylko życie swoje i swojej rodziny, ale także zdrowie oraz zabezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania i leczenia szpitalnego, dopasowując poszczególne opcje do zmieniających się potrzeb.

• Zespół, Opiekun, Opiekun VIP - ubezpieczenia grupowe na życie to elastyczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości i profilu działalności. Ubezpieczenie może obejmować ochroną wszystkich pracowników lub tylko wybrane ich grupy (np. Opiekun VIP dla osób na kluczowych stanowiskach) łącząc w sobie bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej z elementem inwestycyjnym.
• Na Zdrowie i Na Wypadek - ubezpieczenia będące dodatkową ochroną finasową w przypadku świadczenia leczenia szpitalnego, a także pobytu w szpitalu, rehabilitacji i uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku oraz w sytuacji zdiagnozowania określonej choroby. To także dodatkowa ochrona życia i zdrowia dla osób aktywnie uprawiających sport, również wyczynowo.
• Bądź Zdrów - pakiet medyczny "Bądź Zdrów" umożliwia szybki i nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych. Ubezpieczenie to można kupić jako umowę dodatkową do polisy na życie lub jako samodzielny produkt. Do wyboru są 3 warianty: Podstawowy, Rozszerzony i Platynowy różniące się zakresem dostępnych lekarzy specjalistów i badań.
• Absolwent - ubezpieczenie posagowe połączone z planem inwestycyjnym zabezpieczające dziecko na wypadek zdarzeń, które mogą dotknąć rodzica lub opiekuna opłacającego składki ubezpieczeniowe. Minimalny okres trwania ubezpieczenia wynosi 10 lat, maksymalny - do ukończenia przez dziecko 25-go roku życia.
Ubezpieczenia osobowe:
• Rozsądny Partner 1 i 2 - nowoczesne ubezpieczenia pakietowe następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane indywidualnym Klientom niezależnie od zawodu, który wykonują w jednym z 6 wariantów różniących się wysokością sum ubezpieczenia (Rozsądny Partner 1) lub z wysokością składki uzależnionej od wykonywanego zawódu w wersji podstawowej lub rozszerzonej (Rozsądny Partner 2).
• Grono - grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków adresowane do osób prowadzących firmy, zatrudniające 5 lub więcej pracowników. Umowa może być zawarta w formie imiennej i bezimiennej na okres 12 miesięcy lub krótszy.
• Partner w Podróży - indywidualne i grupowe roczne ubezpieczenie kosztów leczenia dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, jak również pracujących czasowo poza granicami Polski. Ochroną objęte są wszystkie wyjazdy zagraniczne w ciągu roku (jednorazowy wyjazd nie dłuższy niż 90 dni, 180 dni lub 360 dni - w zależności od wariantu). Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. koszty leczenia za granicą, assistance, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenia majatkowe:
• Mój Apartament, Moja Rezydencja - kompleksowe ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oferujące najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku uzależniony wyłącznie od wyboru i decyzji Klienta. Obejmuje on między innymi: ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rozboju, dewastacji i stłuczenia. Dostępna jest także opcja odpowiedzialności cywilnej oraz assistance. Przedmiotem ubezpieczenia może być dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, pomieszczenia przynależne, budynki gospodarcze i budowle wraz z elementami stałymi, domek letniskowy oraz ruchomości i przedmioty codziennego użytku.
• Mój Apartament - kompleksowe ubezpieczenie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oferowane w 2 wariantach: podstawowym i rozszerzonym.
Mój Apartament to także zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej, z podstawowym zakresem ochrony, również dla domów lub lokali w trakcie budowy.

• Partner Przedsiębiorcy - kompleksowa oferta ubezpieczeniowa skierowana do prowadzących małe i średnie firmy. Zakres ubezpieczenia i opcje dodatkowe zależą
od indywidualnych potrzeb Klienta i charakteru prowadzonej przez niego działalności. Ochrona obejmuje mienie służące do prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. budynki, środki obrotowe, maszyny i urządzenia.

• Ubezpieczenie Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - ubezpieczenie w wersji pakietowej przeznaczone dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową przy wykorzystaniu mienia o wartości do 3 mln zł i zatrudniających maksymalnie 30 pracowników. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany
do indywidualnych potrzeb klienta, atrakcyjne składki ubezpieczeniowe, uproszczone procedury zawierania umowy.

• W Drodze - ubezpieczenie komunikacyjne Aviva "W drodze" przeznaczone jest dla właścicieli lub współwłaścicieli samochodów osobowych i terenowych wykorzystywanych do celów prywatnych, a także w działalności gospodarczej, również przez spółkę cywilną lub jawną (ochroną ubezpieczeniową mogą być także objęte pojazdy stanowiące własność banku lub firmy leasingowej). W ofercie: ubezpieczenie OC, AC, Assistance, ubezpieczenie Szyb, NNW i Ochrony Prawnej, Zielona Karta. Atrakcyjna cena za elastyczny modułowy produkt dostosowany do oczekiwań i potrzeb Klienta, który kupuje tyle, ile potrzebuje.